Sut i lanhau'r wy harddwch

Mae wyau colur yn gynnyrch rydyn ni i gyd yn ei ddefnyddio ar gyfer colur. Mae yna lawer o fathau o wyau colur ar y farchnad, ond mae'r effeithiau yr un peth. Ar ôl defnyddio'r wy colur, mae glanhau yn anhepgor. Ydych chi'n gwybod sut i lanhau'r wy colur? Heddiw, fe'ch cyflwynaf i gamau glanhau'r wy harddwch. Os nad ydych chi'n gwybod, cymerwch gip.

Sut i lanhau'r wy harddwch

Y cam cyntaf: Rhowch yr wy harddwch o dan y llif dŵr a'i binsio ychydig mwy o weithiau i fynd allan o'r holl bethau budr yn yr wy harddwch;

Cam 2: Pinsiwch y dŵr yn yr wy harddwch i hanner sych, yna gwasgwch ychydig o lanedydd neu sebon arno, ei wasgu yng nghledr eich llaw, peidiwch â'i droelli, fel arall bydd yn niweidio siâp yr wy harddwch;

Cam 3: Yn olaf, gwasgwch ef o dan ddŵr rhedeg wrth ei rinsio nes nad oes ewyn. Os ydych chi'n teimlo nad yw'n lân, gallwch ailadrodd y camau uchod. Gellir golchi'r holl wyau harddwch fel hyn.

Y peth gorau yw newid yr wy harddwch bob dau fis a'i olchi 2-3 gwaith yr wythnos. Y peth gorau yw peidio â'i ddefnyddio am gyfnod rhy hir, fel arall bydd yn cynhyrchu bacteria. Wrth lanhau, mae'r wy harddwch yr un peth â'r glustog aer. Ceisiwch beidio â'i rwbio yn rhy galed a pheidiwch â defnyddio'ch ewinedd i'w godi. Bydd hyn yn niweidio ei wyneb ac yn effeithio ar raddau'r cydymffurfiad wrth gymhwyso colur. Os na ellir glanhau'r wy colur, bydd yn hawdd ei fowldio. Bydd defnyddio wy colur o'r fath yn achosi problemau croen ac yn effeithio ar ein hiechyd.

Mae angen storio wyau colur mewn amgylchedd sych ac wedi'i awyru, felly yn bendant nid yw ystafell ymolchi llaith tymor hir yn addas. Os yw'n amgylchedd llaith a seliedig, mae'r wyau colur yn dueddol o fowldio a byrhau oes y gwasanaeth.


Amser post: Mai-27-2021